تورکمن الیب‌بیی


تورکمن لاتین الیب‌بیینده ۳۰ حارپ (حرف) بار. تورکمن عرب یازووینداقی نأچه شکل‌لی‌ حارپ‌لار بیلن بو سان کؤپلیأر.


پیوست ها:
فایلحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (1 TMElipbiý@TMYazuw.pdf)تورکمن الیب‌بیی192 kB785