واکه‌های زبان ترکمنی (چکیملی‌لر)، مدرس: محمود عطاگزلی